Dining & Leisure

Below you can see all the catering and leisure establishments operating in the Local Community of Poulithron:

 • GONIA, Xerakias Ioannis, 27570.51330
 • ZAVALIS, Pouletsos Elias, 27570.51341
 • SMYROS RESORT, Smyros Takis, 27570.51200
 • KALOPITAS, Xerakias Elias, 27570.51271
 • MYRTON, Kyrios Panagiotis, 27570.51339
 • APANEMO, Xerakias Ilias, 2757051271
 • PIZZA PIAZZA MACARONI, Zacharoula Kontorupi, 2757051400

The following is the total number of leisure facilities operating in the Local Community of Poulithron:

 • Bar "Apothiki", Christos Xerakias, 2757051389
 • "Romanza" cafe, Ioannis Kekes, 2757051269
 • Café "Paradise", Kosmas Cheliotis, 2757051395
 • Café "The Café of Joy", Joy Orfanou, 2757051505
 • Café/ Tavern "Pano neighbourhood", Maria Keke, 2757051515

* To modify, add or remove the above information, please contact us.  

Facebook
YouTube
en_GB