Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου για τα έτη 2024-2026

Την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου, κατά τις ώρες 11:00-13:00 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του Συλλόγου για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και συνήλθε σε συνεδρίαση μετά την εκλογή του για τη συγκρότηση σε σώμα.

Στη διαδικασία των εκλογών συμμετείχαν 40 ταμειακά τακτοποιημένα μέλη, από τα 69 που είναι συνολικά εγγεγραμμένα στον Σύλλογο.

Έγινε η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και εκλέχθηκαν κατά σειρά πλειοψηφίας οι παρακάτω:

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1) Παναγιώτα Κεκέ του Κωνσταντίνου, έλαβε ψήφους 15
2) Κωνσταντίνος Ορφανός του Νικολάου, έλαβε ψήφους 14
3) Παναγιώτης Γεωργοστάθης του Γεωργίου, έλαβε ψήφους 14
4) Κωνσταντίνος Χελιώτης του Κοσμά, έλαβε ψήφους 12
5) Σταμάτης Χρόνης του Ιωάννου, έλαβε ψήφους 9
6) Νικόλαος Ρόζος του Κωνσταντίνου, έλαβε ψήφους 7
7) Γεώργιος Κομπογέωργας του Σωτηρίου, έλαβε ψήφους 3

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1) Μαίρη Μητσινίκου του Αθανασίου, έλαβε ψήφους 2
2) Έφη Αλεξανδράκη του Αχιλλέως, έλαβε ψήφους 2
3) Κώστας Ορφανός του Γεωργίου, έλαβε ψήφους 2

Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας της ψηφοφορίας, συνήλθε σε συνεδρίαση μετά την εκλογή του, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα, τη συγκρότηση σε σώμα. Μετά από μυστική ψηφοφορία, προέκυψε το παρακάτω αποτέλεσμα:

  • Πρόεδρος: Παναγιώτης Γεωργοστάθης του Γεωργίου
  • Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Ορφανός του Νικολάου
  • Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτα Κεκέ του Κωνσταντίνου
  • Ειδικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Χελιώτης του Κοσμά
  • Ταμίας: Γεώργιος Κομπογέωργας του Σωτηρίου
  • Μέλος: Σταμάτης Χρόνης του Ιωάννου
  • Μέλος: Νικόλαος Ρόζος του Κωνσταντίνου

Σχολιάστε

Facebook
YouTube
el