Σπήλαιο “Μάνα”

Δείτε ή κατεβάστε το αρχείο με την περιγραφή της εξερεύνησης του σπηλαίου από Έλληνες και Γάλλους σπηλαιολόγους, το 1975.

Το σπήλαιο “Μάνα” βρίσκεται στο μέσω του οικισμού των Πουλίθρων Αρκαδίας. Είναι ένα οριζόντιο σπήλαιο μήκους ~1,5χλμ, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, πλημμυρισμένο με νερό και κατακρημνίσεις σε ένα σημείο στο εσωτερικό του. Το νερό, που μέχρι πρότινος κάλυπτε τις ανάγκες ύδρευσης της Τ.Κ. Πουλίθρων, παρότι πηγάζει από το βουνό δεν έχει χαμηλή θερμοκρασία. Το σπήλαιο σταματάει για τους σπηλαιολόγους, σε σιφόνι.

Στο σπήλαιο “Μάνα” έχουν πρόσβαση μόνο σπηλαιολόγοι. Η διείσδυση στο πρώτο κομμάτι φτάνει μέχρι 200μ, η κίνηση γίνεται μέσα στο νερό, στη συνέχεια το νερό ενώνει με την οροφή και η δίοδος κλίνει. Για το πέρασμα της διόδου χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός και ανάλογη εκπαίδευση. Μετά το πέρασμα το σπήλαιο συνεχίζει ένα χιλιόμετρο ακόμη μέχρι την λίμνη που κατά καιρούς οι σπηλαιοδύτες προσπαθούν να εξερευνήσουν για τυχόν συνέχεια του υπόγειου αγωγού.

Κάτοψη του σπηλαίου μπορείτε να δείτε στο παρακάτω σχέδιο:

Πληροφορίες αναφορικά με τη θέση του σπηλαίου και τον τρόπο πρόσβασης, μπορείτε να δείτε εδώ

Περισσότερες φωτογραφίες του σπηλαίου, μπορείτε να δείτε εδώ

 

RSS
Facebook
YouTube