Προστατευόμενη περιοχή Natura 2000

Από το 2016, τμήμα της Τοπικής Κοινότητας Πουλίθρων αποτελεί προστατευόμενη περιοχή του Δικτύου Natura 2000 με κωδικό όνομα GR2520005 MONI ELONAS KAI CHARADRA LEONIDIOU – SPILAIO MANA KAI GALAZIA LIMNI.


Χαρακτηριστικά της περιοχής

Η προστατευόμενη περιοχή Μονή Ελώνας και Χαράδρα Λεωνιδίου – Σπήλαιο Μάνα και Γαλάζια Λίμνη είναι ένα μακρύ φαράγγι στην ανατολική πλευρά της οροσειράς του Πάρνωνα. Εκτείνεται από τις όχθες του Μυρτώου Πελάγους, κοντά στους οικισμούς Λεωνίδιο και Πούλιθρα, διασχίζει την τοποθεσία της Μονής της Έλωνας και καταλήγει στο χωριό Κοσμάς, σε υψόμετρο περίπου 1000 μέτρων. Αποτελείται κυρίως από ασβεστολιθικά βραχώδη οικοσυστήματα, αλλά στα υψηλότερα μέρη αναπτύσσεται η Κεφαλληνιακή Ελάτη (Abies cephalonica).Ποιότητα και σημασία

Πρόσφατα στην περιοχή Μονή Ελώνας και Χαράδρα Λεωνιδίου – Σπήλαιο Μάνα και Γαλάζια Λίμνη έχουν βρεθεί κάποια πολύ ενδιαφέροντα είδη φυτών. Μερικά από αυτά είναι πολύ σημαντικά και πολύ σπάνια, όπως το Potentilla arcadiensis, το οποίο δείχνει τον καθοριστικό ρόλο που παίζουν τα ελληνικά βουνά στην επιβίωση πολύ σπάνιων φυτικών ειδών. Επίσης, στα ασβεστολιθικά βραχώδη οικοσυστήματα, ευδοκιμούν τα ελληνικά ενδημικά φυτά. Ορισμένες από αυτά έχουν περιγραφεί πρόσφατα και τέσσερα από αυτά είναι αποκλειστικά ενδημικά σε αυτό το φαράγγι και απαριθμούνται σε πολύ μικρούς πληθυσμούς, με κίνδυνο να εξαφανιστούν. Όσον αφορά την πανίδα αυτής της περιοχής, δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες. Το τσακάλι Canis aureus είναι ένα απειλούμενο είδος στην Ελλάδα (κατηγορία “Ευάλωτα”). Εκτός από αυτό το ζώο, όλα τα είδη των σπονδυλωτών που απαριθμούνται στο τμήμα 3.3 και φέρουν το κίνητρο C, προστατεύονται από τη Σύμβαση της Βέρνης. Η σαύρα Ophiomorus punctatissimus και το φίδι Malpolon monspessulanus προστατεύονται επίσης από το ελληνικό Προεδρικό Διάταγμα 67/1981 που δέχεται το κίνητρο Γ για το λόγο αυτό. Ομοίως, η αγκαθωτή σαύρα Ophiomorus punctatissimus υποδηλώνεται επιπλέον από το κίνητρο D καθώς έχει το δυτικότερο άκρο της περιοχής διανομής της στην Κεντρική και Ανατολική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Ο λαγός Lepus europaeus χαρακτηρίζεται από κίνητρο D δεδομένου ότι είναι γενικά σπάνιο στην Ελλάδα.


Είδη αυστηρής προστασίας που αναφέρονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2009/147/ΕΚ και απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

 • Elaphe quatuorlineata (ερπετό/ φίδι)
 • Elaphe situla (ερπετό/ φίδι)
 • Miniopterus schreibersii (θηλαστικό/νυχτερίδα)
 • Myotis blythii (θηλαστικό/νυχτερίδα)
 • Myotis emarginatus (θηλαστικό/νυχτερίδα)
 • Myotis myotis (θηλαστικό/νυχτερίδα)
 • Rhinolophus blasii (θηλαστικό/νυχτερίδα)
 • Rhinolophus euryale (θηλαστικό/νυχτερίδα)
 • Rhinolophus ferrumequinum (θηλαστικό/νυχτερίδα)
 • Rhinolophus hipposideros (θηλαστικό/νυχτερίδα)
 • Testudo hermanni (ερπετό/ χελώνα)
 • Testudo marginata (ερπετό/ χελώνα)

Facebook
YouTube
el