Παλιές φωτογραφίες

Βοηθήστε μας να συγκεντρώσουμε παλιές φωτογραφίες από το χωριό μας και να τις καταχωρήσουμε σε αυτή την ιστοσελίδα, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου, το οποίο θα ενσωματώνει και παρουσιάζει αρχειακό υλικό που θα αφορά τον τρόπο ζωής, τη δουλεία, τις καθημερινές ασχολίες, την αρχιτεκτονική, τα ήθη και τα έθιμα του χωριού μας και θα μπορεί ο καθένας και από οπουδήποτε να έχει πρόσβαση.

Facebook
YouTube
el