Νερόμυλος

Το σπήλαιο “Μάνα”, που μέχρι πρότινος κάλυπτε τις ανάγκες ύδρευσης της Τ.Κ. Πουλίθρων, τροφοδοτούσε και με νερό το νερόμυλο του χωριού, ο οποίος βρίσκεται στη μέση του χωριού, στον δρόμο προς τον όρμο του Άϊ-Γιώργη (https://goo.gl/maps/NdtdgX2cCX97uNyq9).

Μέσω αυλακιού/ καναλιού το οποίο είναι ευδιάκριτο και σήμερα και αξιοποιώντας την υψομετρική διαφορά σπηλαίου-νερόμυλου, το αυλάκι γέμιζε τη δεξαμενή (χαβούζα) με νερό όπου και αποθηκευόταν.

Όταν απαιτούταν η λειτουργία του νερόμυλου, διοχέτευαν το νερό στον νερόμυλο μέσω του μυλαύλακου και μέσω της υψομετρικής πίεσης που δημιουργούταν από το μυλοβάγενο, κινούταν η φτερωτή/ νεροτριβή. Η φτερωτή μετέδιδε την κίνηση, μέσω ενός άξονα, σε μία μυλόπετρα. Ανάμεσα στην κινούμενη μυλόπετρα και σε μία άλλη ακίνητη, τοποθετούσαν σιτάρι ή κριθάρι τα οποία συνθλίβονταν για τη δημιουργία των αλεύρων.

Facebook
YouTube
el