Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Με το από 17/12/2023 Πρακτικό Αρχαιρεσιών και 17/12/2023 Πρακτικό Συγκρότησης σε Σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγος Απανταχού Πουλιθριωτών “Η Πολίχνη”, έλαβε για την ερχόμενη τριετία τη παρακάτω μορφή:

 • Πρόεδρος: Παναγιώτης Γεωργοστάθης του Γεωργίου
 • Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Ορφανός του Νικολάου 
 • Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτα Κεκέ του Κωνσταντίνου
 • Ειδικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Χελιώτης του Κοσμά
 • Ταμίας: Γεώργιος Κομπογέωργας του Σωτηρίου
 • Μέλος: Σταμάτης Χρόνης του Ιωάννου
 • Μέλος: Νικόλαος Ρόζος του Κωνσταντίνου

 

Ιστορικό:

Με το από 24/11/2018 Πρακτικό Αρχαιρεσιών και 27/11/2018 Πρακτικό Συγκρότησης σε Σώμα, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγος Απανταχού Πουλιθριωτών “Η Πολίχνη”, έλαβε την παρακάτω μορφή:

 • Πρόεδρος: Παναγιώτης Γεωργοστάθης του Γεωργίου
 • Αντιπρόεδρος: Παναγιώτα Κεκέ του Κωνσταντίνου
 • Γενικός Γραμματέας: Ηλίας Πουλέτσος του Νικολάου
 • Ταμίας: Ιωάννης Κεκές του Κωνσταντίνου
 • Μέλος: Κωνσταντίνος Ορφανός του Νικολάου
 • Μέλος: Κωνσταντίνος Χελιώτης του Κοσμά
 • Μέλος: Γεώργιος Κομπογέωργας του Σωτηρίου

 

Facebook
YouTube
el