Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Με το από 24/11/2018 Πρακτικό Αρχαιρεσιών και 27/11/2018 Πρακτικό Συγκρότησης σε Σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγος Απανταχού Πουλιθριωτών “Η Πολίχνη”, έλαβε για την ερχόμενη τριετία τη παρακάτω μορφή:

  • Πρόεδρος: Παναγιώτης Γεωργοστάθης του Γεωργίου
  • Αντιπρόεδρος: Παναγιώτα Κεκέ του Κωνσταντίνου
  • Γενικός Γραμματέας: Ηλίας Πουλέτσος του Νικολάου
  • Ταμίας: Ιωάννης Κεκές του Κωνσταντίνου
  • Μέλος: Κωνσταντίνος Ορφανός του Νικολάου
  • Μέλος: Κωνσταντίνος Χελιώτης του Κοσμά
  • Μέλος: Γεώργιος Κομπογέωργας του Σωτηρίου

RSS
Facebook
YouTube